هنرمندان

آرش شفاعی
 • شاعر و روزنامه نگار
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
حمیدرضا گیلانی فر
 • عکاس
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
مهدی نقاش زاده
 • طراح پوستر و گرافیست
 • بروجرد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
رضا عرفانی
 • بازیگر و کارگردان تئاتر
 • نيشابور
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
محمد ستاری
 • عکاس
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
ایمان راد
 • گرافیست
 • مشهد
 • متولد 1358/1/1
 • فعال
سید رسول عصاران
 • بازیگر، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
جواد رحیمی نژاد
 • موسیقی
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
رضا صابری
 • کارگردان و نمایش نامه نویس
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
سمیه مهریزی ثانی
 • دکترای پژوهش هنر
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
یاشار هاشم زاده
 • ترانه سرا
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
سید مجتبی خاتمی
 • عکاس
 • مشهد
 • متولد 1348/12/27
 • فعال
سعیده عظیمی
 • تصویرگر
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
علیرضا سپاهی
 • نویسنده و روزنامه نگار
 • درگز
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
محمد محمدزاده تیتکانلو
 • عکاس و نقاش
 • بجنورد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
ایمان صادقی
 • تصویر گر و کارگردان انیمیشن
 • مشهد
 • متولد 1364/1/1
 • فعال
احسان قدیری
 • داستان نویس
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
سید مجید جلالیان
 • عکاس
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
رضا مهدوی
 • نقاش
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
آسیه نظام شهیدی
 • داستان نویس
 • مشهد
 • متولد 1340/1/1
 • فعال
علیرضا محمودی ایرانمهر
 • داستان نویس و منتقد ادبی
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
کیارنگ علائی
 • عکاس
 • مشهد
 • متولد 1301/1/1
 • فعال
کاظم خراسانی
 • خوشنویس و طراح گرافیک
 • فردوس
 • متولد 1301/1/1
 • فعال