گفت و گو با مهدی فاضل

مهدی فاضل دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر تهران/ در این پادکست در مورد تجربیات...