مقالات

یعقوب صحاف، چهره ماندگار موسیقی خراسان

یعقوب صحاف در سال 1325 در شهر مقدس مشهد زاده شد. در حدود سن 2 سالگی حادثه ای برای ایشان رخ داد که منجر به از دست رفتن بینایی ایشان شد.

کریسمس بستری برای نمایش هنرهای عمومی

فعالیت هنری که برای نمایش در مکان های عمومی طراحی و اجرا می شود و دارای منظوری خاص است، با نام هنر عمومی یا Public Art شناخته می شود. هنر عمومی از نظر بصری و فیزیکی در دسترس عموم است و در فضایی عمومی برای مردم نمایش داده می شود.

لزوم تدوین سند راهبردی برای زیباسازی شهر

علی رغم شکل گیری نهادهای تخصصی در شهرها که وظیفه مدیریت و راهبری جریان های هنر شهری را به عهده دارند، تا کنون شاهد تدوین سند راهبردی بلند مدتی به منظور مدیریت این گونه جریان ها نبوده ایم. لزوم تدوین سند راهبردی برای زیباسازی شهر شهر مکانی است که تحرک، تداوم و توسعه، از مشخصات […]