مقالات

یعقوب صحاف، چهره ماندگار موسیقی خراسان

یعقوب صحاف در سال 1325 در شهر مقدس مشهد زاده شد. در حدود سن 2 سالگی حادثه ای برای ایشان رخ داد که منجر به از دست رفتن بینایی ایشان شد.