محمد جعفر پاکروان 43

محمد جعفر پاکروان

نقاش

  • مشهد
  • متولد 1363
  • فعال

بیوگرافی

نقاش و متولد 1363 در مشهد می باشد که در رشته گرافیک از دانشگاه هنر و معماری تهران فارغ التحصیل شده است.

آثار

نمایشگاه های انفرادی:

گالری هنر ایوان، تهران، ایران ۱۳۹۷

گالری هنر فردوسی، مشهد، ایران 2018

گالری فرزاد، مشهد، ایران، ۱۳۹۴

گالری هنری عون، تهران، ایران، ۱۳۹۳

گالری آبان، مشهد، ایران، ۱۳۹۳

گالری آرته، تهران، ایران، ۱۳۹۱

گالری هنر آسمان، مشهد، ایران، ۱۳۸۹

گالری هنر میرک، مشهد، ایران، ۱۳۸۹

گالری هنر فردوسی، مشهد، ایران، ۱۳۸۸

گالری دانشگاه هنر، نیشاپور، ایران، ۱۳۸۷

نمایشگاه های گروهی:

گالری هنری سیحون، تهران، ایران، ۱۳۹۷

گالری هنر ثالث، تهران، ایران، ۱۳۹۷

گالری هنر افرند، تهران، ایران، ۱۳۹۷

گالری هنر نگار، تهران، ایران، ۱۳۹۵

گالری هنری ویستا، تهران، ایران، ۱۳۹۴

گالری هنر لاله، تهران، ایران، ۱۳۹۲

گالری هنر شیرین، تهران، ایران، ۱۳۹۲

گالری هنری لحظه ها، تورنتو، کانادا، 2013

دیدگاه