سهند خیرآبادی 36

سهند خیرآبادی

نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر

  • مشهد
  • متولد 1367
  • فعال

بیوگرافی

سهند خیرآبادی دارای دیپلمِ سینما، کارشناسی کارگردانی نمایش، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و دکترای فلسفه هنر، نمایشنامه نویس و مدرس نمایش نامه نویسی متولد 1367 در مشهد است. او فعالیت هنری خود را در تئاترِ دانشجویی آغاز کرد. با نگارشِ دومین نمایشنامه ی خود به اسمِ «کنفرانس» جایزه استاد اکبر رادی را در سال 91 دریافت کرد و پس از آن توانست واردِ دنیای حرفه ای تئاتر شود. تئاترهایی همچون «شهربازی»، «پیانیستولوژی» و «آی راک» را نگارش کرد که دو نمایشِ آخر، در مشهد و تهران به روی صحنه رفته اند. «غسال خونه»، «مختلف الاضلاع» و «دراماتورژ» نیز از آثار اجرا شده او در شهر تهران هستند. تئاتر «مستخدم» اولین تجربه ی کارگردانی سهند خیرآبادی است که نمایشنامه ی آن را نیز خودِ او به نگارش درآورده است.

آثار

آثار
کتاب «چهار نمایشنامه» / 1401
نمایش «مستخدم» / نویسنده و کارگردان / 1400
نمایش «دراماتوژر» / نویسنده / 1400
نمایش «آی راک » / نویسنده / 1398
نمایش «مختلف الاضلاع »/ نویسنده / 1398
نمایش «پیانیستولوژی » / نویسنده / 1396
نمایش««ماجرای گالاپاگوس به روایت سلطات مارک»/ نویسنده / 1396
نمایش«غسال خونه» / نویسنده / 1395
نمایش « یتیم خانه فونیکس » / نویسنده / 1395
نمایش « آرایشگر » / نویسنده / 1394
نمایشنامه « کنفرانس» / 1391

دیدگاه