نقدی بر عملکرد خانه هنرمندان مشهد در سال‌های اخیر

خانه هنرمندان مشهد در خیابان کوهسنگی حدود ۱۳ سال پیش تأسیس شد درحالی‌که مکان فعلی آن قبلاً به آتش‌نشانی تعلق داشت! در آن سالیان شهردار وقت «مهندس پژمان» هنرمندها را مورد حمایت قرار می‌داد و آوازه المان‌های شهر مشهد به کل کشور و حتی رویدادهای بین‌المللی نیز رسید. در سال ۹۳ شهردار مشهد عوض شد و در نتیجه رویکردها در ارتباط با فضاسازی شهری، مدیران و حال و هوای زیباسازی شهر نیز تغییر کردند. بنا بر آمار و ارقام شاهدیم که مشارکت هنرمندان در رویدادهای مختلف نیز کم و بالطبع آن تعداد آثار  نصب شده در شهر نیز کاهش یافت.

ازآنجایی‌که آثار هنری یک شهر نمایانگر روح هنری آن شهر است آیا کیفیت آثار و المان‌های موجود در سطح شهر را در خور شهر، شهروندان و هنرمندان مشهدی می‌دانید؟ درحالی‌که سالانه شاهد پرداخت رقم‌های بالایی در قالب قراردادهای هنری و جهت امور زیباسازی و طراحی المان‌های شهری هستیم آیا نتیجه مطلوب است؟ این در حالی است که بودجه یک سال زیباسازی شهر در دوره مهندس پژمان (شهردار سابق مشهد) معادل با قرارداد ساخت یک پاویون در سال اخیر بوده است! موضوعات و جانمایی آثار انتخابی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟! و آیا همه هنرمندان شهر سهم یکسانی در ارائه آثار و مشارکت در امور شهری دارا هستند؟ شاید نیاز به تغییر در دیدگاه‌های کارشناسان خانه هنرمندان و سیاست‌های مربوطه می‌باشد …

برای مطالعه مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید.

طراحان گرافیک: جواد صابری، منصوره موسوی

محسن سراجی / مدير مسؤل رسانه خبری و تحلیلی هنر مشهد

مقالات

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

 آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]