فقط با ۱۲۰ هزار تومان از فرهنگ محروم شوید!

سید جواد صابری

آیا استاندارد و یا نظارتی بر گرافیک بنر‌ها و تبلیغات سطح شهرداریم؟! چرا گرافیک شهری نباید به طراحان گرافیک سپرده شود؟ آیا وضع موجود گرافیک شهری و تبلیغات فرهنگی مشهد راضی‌کننده است؟

سؤالاتی که بار‌ها در ذهن مرور شده اما تاکنون پاسخی برای آن پیدا نشده و البته به نظر می‌رسد طرح آن‌هم فایده و آورده‌ای ندارد! جایگاه بنر‌های شهری که به‌طور ویژه برای تبلیغات فرهنگی و توجه بهتر شهروندان به گرافیک و مفاهیم فرهنگی از جیب مردم این شهر بودجه گرفته و نصب شدند؛ حالا به دلایلی تقریباً نامشخص مورد حمله‌های فرهنگی_هنری شرکت‌های تجاری تفریحی قرارمی‌گیرند. در این میان سهم تبلیغات محصولات فرهنگی در این فضا‌ها چه میزان است؟ درحالی‌که همواره هنرمندان و دغدغه‌مندان عرصة هنر از کمبود فضا برای تبلیغات محصولات فرهنگی‌شان گله‌دارند! چه دلیلی دارد فضا‌هایی که مختص معرفی رویدادها یا حتی مفاهیم فرهنگی و هنری طراحی و تعبیه‌شده‌اند اکثراً در اختیار تبلیغات فضا‌های تفریحی و برند‌های تجاری قرار بگیرند؟ توسعة هنر و فرهنگ چه جایگاهی در تفکر مدیران شهری دارد؟ غالباً طراحی این تبلیغات نه‌تنها توسط طراحان گرافیک انجام نمی‌گیرد بلکه حتی شاید پذیرندة سفارش، هنرمند یا متخصص هم نباشد و حتی همان‌طور که از ظاهر کار پیداست خروجی این کار‌ها با نرم‌افزار‌های مخصوص طراحی گرافیک نیز انجام‌نشده است! قطعاً نیاز است استانداردی درزمینهٔ سنجش کیفیت گرافیک برای رد یا تأیید بنر‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی تعیین شود که طبق آن، بدون تأیید گروهی از کارشناسان این زمینه، هیچ بنر و یا تابلوی تبلیغاتی گوشه‌وکنار شهر نصب نشود.و البته مسئلة مهم و قابل‌تأمل در فضای تبلیغات شهری میزان و محدودیت تبلیغ برای سفارش‌دهنده است. آیا هر کمپانی تولیدی یا شرکت تفریحی با صرف هزینة بالا می‌تواند تمام فضا‌های تبلیغاتی شهر را اشغال کند؟ آیا شهرداری به‌عنوان متولی، محدودیت و نظارتی در این زمینه دارد، یا تنها دریافت هزینه و درآمدزایی را اولویت قرار می‌دهد؟

نظر شما چیست؟ به طراحی بنرهای شهر با نرم‌افزار word یا paint چه نمره‌ای از خلاقیت می‌دهید؟ جایگاه و نقش اداره گرافیک خانه هنرمندان را در این معضل اجتماعی و هنری کجا می‌بینید؟ فکر می‌کنید تبلیغات بیش‌ازحد می‌تواند تأثیر منفی و معکوس به مشتری یا مخاطب بگذارد؟

طراح گرافیک:جواد صابری

مقالات

تم‌فود شهر رؤیایی پدیده شاندیز  

افسانه‌ها با ساختن آغاز می‌شوند. اگرچه در تفسير اساطير و افسانه‌هاي هـر قـوم بايـد مناسـبات و مجموعه فرهنگ و نظام ارزشي حاكم بـر آن جماعـت را مـدنظر قـرار داد ! امـا هرقـدر لايـه‌هـاي سطحي، ويژگي‌هاي محيطي و بومي‌سازي را از اساطير و افسانه‌ها بـزداييم، سـرانجام بـه پيكرهاي تنومند و واحد مي‌رسيم كه در غالب ملل مشترك است که مفهوم پیدا می‌کند و همگي را به يك مبدأ در اثر خود به نام قدرت اسـطوره وصل مي‌كند.

 آسیب‌شناسی عملکرد شهربازی  پارک ملت مشهد

ایجاد یک شهربازی صرفاً ایجاد یک مکان نیست که با متر یا مساحت و فعالیت و بازی‌های درونش آن را فهم کرد. شهربازی در مقیاس خودش، در مکان‌‌‌ِ بودن خودش، معرف یک نوع نگاه به شهر بزرگ‌تری هست که ما را در برگرفته است

رستم از من چه می‌خواهد؟ من از او؟

اگر از خیابان خیام، منطقه گردشگری سپاد عبور کرده باشید، حتماً مجسمه‌ی غول‌پیکر رستم، ایستاده در  ورودی شهربازی قهرمانان را دیده‌اید. مجسمه‌ای غول‌پیکر که بی‌شباهت به رؤیای کودکان نیست.

کارکرد تزئینات شهری در انعکاس هویت و فرهنگ شهرها

هـدف والا از زیباسـازی یـک شـهر ایجـاد محیطـی جـذاب، شـاد، خلاق و پرورنـده بـرای شـهروندان سـاکن در آن اسـت. محیطـی کـه علاوه بـر ارضـای حـس زیبایی‌شناسی سـاکنان خـود، قـادر باشـد تـا حداکثـر ارتبـاط را بـا مـردم و فرهنـگ جامعـه برقـرار سـازد. در ایـن میـان اسـتفاده از تزئینـات شـهری بـا پارچـه بـه دلیـل برخـورداری از شاخصه‌هایی […]