دگر دیسی

نمایشگاه گروهی نقاشی
با حضور هنرمندان:

سمانه اسحاقی
سهیل خانبابایی
سمیرا خرمایی
لادن ذوالفقاری
کیمیا سربری
فرشته شبانی
سپیده صولتی
مرجان قربانی
آربی کشیشیان
آرزو محمد زاده
مجتبی ملایی

 

در تاریخ 2 دی تا 6 بهمن ماه 1400 این نمایشگاه در گالری روند برگزار می گردد.

ساعات بازدید 17 الی 20 می باشد.

برای بازدید از این نمایشگاه علاقه مندان می توانند به گالری روند واقع در مشهد – بلوار خیام – بلوار ارشاد – ارشاد 6 – خیابان هجرت – بین هجرت 6 و 8 – شماره 72 مراجعه نمایند.