مانوژا

نمایشگاه نقاشی
هنرمند : آمنه مهربان
گالری روند
10 تا 22 دی ماه
ساعت 5 تا 9 شب (17 تا 21)
ادرس : بلوار خیام، بلوار ارشاد، ارشاد 6، خیابان هجرت، بین هجرت 6 و 8، شماره 72