آش آشتی کنان

ash ashti konan

نمایش آش آشتی کنان به نویسندگی مهدی سیم ریز و کارگردان محمد جهانپا در تماشاخانه استاد داوود کیانیان برگزار می گردد.

این تئاتر در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ نمایش داده می شود.

علاقه مندان برای تماشای این تئاتر به آدرس فکوری ۴۵ – ابتدای فراز – مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان – کانون پرورش فکری – تماشاخانه استاد داوود کیانیان می توانند مراجعه نمایند.