به رنگ زندگی

به رنگ زندگی عنوان نمایشگاه نقاشی ملیکا مردانپور مقدم است که از 29 الی 31 تیر در گالری حامی برگزار می گردد.